ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੀਆ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਘੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘੀਏ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੀਏ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੀਏ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਪੇਸਟ ਲਓ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ।

ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੀਏ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਘੀਏ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਲਓ। ਦੋ ਚੱਮਚ ਪਾਊਡਰ ਵਿਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸੰਘਣਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।

ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੀਏ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਠੰਝਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਲਣ ਤੇ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਘੀਏ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀਆਂ ‘ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here