ਫਲ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਫਲ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ :

1 . ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਬਰ, ਖਣਿਜ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਫੋਲੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

2 . ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਈ ਅਤੇ ਏ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ।

3 . ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਕਬਜ਼, ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਜ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਰੋ।

4 . ਅਨਾਰ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

5 . ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

6 . ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਲੱਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ।

7 . ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

8 . ਅਨਾਰ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

9 . ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਭਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10 . ਅਨਾਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here