ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

0
9

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਆ ਜਾਣਗੇ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here