ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਪਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ Google Play Store ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ malware ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਐਪ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ malware ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਐਪ ਚੈੱਕ

– ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ’ਚ Google Play ਐਪ ਓਪਨ ਕਰੋ।

– ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪ ’ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਈਕਨ ’ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

– ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Play Protect ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

– Play Protect ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ’ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਪ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Google Play Protect ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੋ On

– ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ Google Play Protect ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

– ਵੈਸੇ ਤਾਂ Google Play Protect default ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

– ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ Google Play ਸਟੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ Google Play ਓਪਨ ਕਰੋ।

– ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ top right corner ’ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ profile icon ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

– ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Setting ਆਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

– ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ Scan Apps with Play Protect ਤੇ Improve harmful App detection ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

– ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।