ਮਿਸ਼ੀਗਨ : ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਧੜਕਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਪੂਰੇ 555 ਦਿਨ ਜ਼ਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਨ ਲਾਰਕਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਲਾਰਕਿਨ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਸਨ।

ਲਾਰਕਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦਿਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਕਆਰਕਾਡੀਆ ਡਿਵਾਈਸ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਦਿਲ (Artificial Heart) ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ‘ਨਕਲੀ ਦਿਲ’ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਟੈਨ ਲਾਰਕਿਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ 555 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਕਲੀ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਲਾਰਕਿਨ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿੰਕਰਾਰਡੀਆ ਨਕਲੀ ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ।” ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਰਕਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਡੋਮਿਨਿਕ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।