ਅੰਬ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਬ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਝਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਬ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਥ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਬ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ‘ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। www.mango.org ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅੰਬ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਵਿਚ ਰੱਖੋ। ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿਚ ਛਿਲ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਕ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here