ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ…..

ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ
ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ 2 ਚਮਚ ਕਾਲਾ ਲੂਣ, 1 ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਲੂਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ..

ਬੁਖ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਭਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਲੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੂਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਏਗੀ।

ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਕਰੇ ਦੂਰ
ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਹਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਚਮਕਦਾਰ

ਇਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਕਈ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚਮੜੀ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਨਮੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਮੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਚਮੜੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਚ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਜੋੜ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੂਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜਾ ਕੱਟਣਾ
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here