ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਲਕੇ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।

ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ

ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਲ ਖਾਓ

ਫਲਾਂ ‘ਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੋ

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੈਰਾਕੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਛੱਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟਿਪਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨਾਓ।

ਜੂਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਕ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਸੱਤੂ ਵਰਗੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿਓ। ਨਿੰਬੂ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਰਿੰਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਜੂਸ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਕ, ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਆਦਿ ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਡਰਿੰਕ ਹਨ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here